LOKA NOVA

 Creatief & intu├»tief coach

TIPS:

* nuttig geen zware maaltijd voor de les

* draag geen juwelen tijdens de les

* laat waardevolle spullen thuis

* zorg voor gemakkelijk kledij  (geen jeansbroeken)

* breng eventueel warme sokken en een dekentje mee

* drink voldoende water na de les


VOORWAARDEN:

* ouders worden niet toegelaten tijdens de les kinderyoga (behalve bij ouder-kind yoga).

* bij medische klachten kan deelname aan de les geweigerd worden.

* Loka Nova kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies of schade aan eigendommen

   van de deelnemer.

* indien er schade wordt toegebracht aan de locatie die Loka Nova gebruikt dient deze

   vergoed te worden.

* de deelnemer is verantwoordelijk voor het naleven van de huisregels.

* indien de betalingsverplichting niet wordt nagekomen kan de toegang tot de les ontzegd

  worden.

* lessen starten bij voldoende inschrijving. Loka Nova heeft het recht om het uurrooster, op

   basis van inschrijving, te wijzigen. Deelnemers worden hier steeds van op de hoogte

   gebracht.

* gemiste lessen kunnen enkel na overleg ingehaald worden.

* er zijn geen lessen op feestdagen of tijdens schoolvakanties.

* probeer tijdig aanwezig te zijn voor de start van de les, zodat de les niet gestoord wordt

  door laatkomers.